0048 668 307 304

Billboard

Client: Akademy of Fine Art in Katowice

Date: 2005

Billboard promujący publiczne obrony dyplomów na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Billboard promoting Diploma public defense at the Academy of Fine Arts in Katowice