0048 668 307 304

Dyplom

Client: Akademy of Fine Art in Katowice

Date: 2004

Plakat promujący wystawę końcoworoczną na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Promotional poster for yearly exhibition at the Academy of Fine Arts in Katowice