0048 668 307 304

Exhibition

Client: Academy of Fine Art in Katowice

Date: 2005

Plakat promujący wystawę końcoworoczną na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Promotional poster for yearly exhibition at the Academy of Fine Arts in Katowice