0048 668 307 304

Salon plakatu polskiego

Client: MUZEUM PLAKATU W WILANOWIE

Date: 2005

Logo Salonu Plakatu Polskiego oraz identyfikacja wizualna wystawy 12 edycji przeglądu

Logo for Salon of Polish Poster and visual identity of the exhibition in 12th edition review