0048 668 307 304

Warmia Rebelia Kultury

Client: UM woj. Warmińsko Mazurskiego

Date: 2012

Identyfikacja wizualna wystawy Warmia Rebelia Kultury realizowanej na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego województwa Warmińsko Mazurskiego

Visual identification for the exhibition Warmia:Cultural Rebellion prepared to order the Marshal Office of Warmia and Mazury