0048 668 307 304

CSW Torun

Client: Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu

Date: 2012

Identyfikacja wizualna wystawy Spaceship Earth odbywającej sie w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu

Visual identification of Spaceship Earth exhibition at the Centre for Contemporary Art Marks of Time in Torun